Merke- og planleggingsdager

Desember 2020

24.

julaften

31.

nyttårsaften

Mars 2021

31.

onsdag i påskeuken

Juli 2021

12.-30.

sommerferie