Merke- og planleggingsdager

Desember 2018

24.

julaften

31.

nyttårsaften

April 2019

17.

onsdag i påskeuken

Mai 2019

31.

planleggingsdag

Juli 2019

8.-26.

sommerferie