Merke- og planleggingsdager

Våre tradisjoner:

HØST: •Foreldrecafe, •Besøk av skolebarna, •Høstfest, •FN-dag

ADVENT: •Lucia,•Nissegrøtfest,•Førjulsfest for barn og foreldre (arr av SU),•«Nøtteknekkeren» for AZUR

VINTER:•Is-festival,•Foreldrecafe,•Karneval,•Samefolkets dag,•Vietnamesisk nyttårsfeiring

VÅR:,•Prosjektutstilling,•Blomsterdag,•Kanvas-festival,

SOMMER: ,•Blåtur for AZUR,•Sommerfest

Planleggingsdager 2015-16:

•14 .september
•16. oktober
•06. november
•02. februar
•06. mai
Vi holder stengt:

•Julaften
•Nyttårsaften
•Onsdag i påskeuken
•2 uker om sommeren, uke 28 og 29.